node.js

AN EXAMPLE: WEBSERVER

This simple web server written in Node responds with "Hello World" for every request.
var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  res.end('Hello World\n');
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');
To run the server, put the code into a file example.js and execute it with the node program from the command line:
% node example.js
Server running at http://127.0.0.1:1337/
Here is an example of a simple TCP server which listens on port 1337 and echoes whatever you send it:
var net = require('net');

var server = net.createServer(function (socket) {
  socket.write('Echo server\r\n');
  socket.pipe(socket);
});

server.listen(1337, '127.0.0.1');

Comments

  1. Sữa ong chúa là gì, sữa ong chúa royal jelly 1000mg giúp cải thiện bổi bổ sức khỏe.Thuốc hỗ trợ điều trị ung thư sẽ giúp bạn điều trị căn bệnh ung thư hiệu quả hơn. Bạn đang bị rụng tóc, thuốc mọc tóc natrol biotin giúp bạn có mái tóc mượt mà và bóng mượt hơn. Nứt gót chân có nguy hiểm không? kem trị nứt gót chân của chúng tôi sẽ giúp bạn trị bệnh nứt gót hiệu quả, bệnh nấm móng có nguy hiểm hay không, có loại thuốc nào tốt giúp trị bệnh này không. Collagen là gì? collagen có tác dụng gì đối với cơ thể con người. Nám da có hại gì đối với cơ thể, hiện nay có loại kem trị nám tốt nhất hiện nay không

    ReplyDelete

Post a Comment

Pascal Fares and Open Source Lebanese Movement >

Popular posts from this blog

Go Google Go! A Language on Full Throttle

HOWTO remove all dangling commits from your git repository